No2604嫩模陆萱萱私房红色飒爽职场西服下无内黑丝裤袜撩人诱惑写真64P陆萱萱秀人网

No2604嫩模陆萱萱私房红色飒爽职场西服下无内黑丝裤袜撩人诱惑写真64P陆萱萱秀人网

海藏云∶魃病者,因母有妊,儿饮其乳,致病如疟痢,腹大或瘥或发,他人相近,亦能致之。一小儿目疾久不愈,用大芜荑汤五剂,蟾蜍丸数服,又用四味肥儿丸而愈。

毕姻后,诸症复作,服前药半载而痊。又牛黄法与朱蜜同,少加牛黄,能益肝胆,除热定精神,止惊邪,辟邪气,除小儿百病。

一小儿便血,手足发热,齿龈溃臭,朝用六味地黄丸,暮用异功散加芜荑,月余渐愈,乃佐一小儿禀父肾虚,便血作渴,足热形瘦,用六味丸寻愈。大抵多因乳哺失节,脾气有伤,元气下陷,或乳母饮食七情所致。

栀子仁散治小便不通,脐腹胀闷,心神烦热。四味肥儿丸治呕吐不食,腹胀成疳,或作泻不止,或食积脾疳,目生云翳,口舌生疮,牙龈腐烂,发热瘦怯,遍身生疮。

若在冬月,乃伤风嗽,当用麻黄汤汗之。余谓脾肾虚,用二神丸治之。

设概攻其邪,则损真气,径补其肺,而益其邪。 次用黄连法、朱蜜法。

Leave a Reply